Välkommen till ett nytt nätverk

Nätverket om flerspråkighet vänder sig till logopeder – och andra – som möter patienter med migrationsbakgrund. Vår första träff 18 september ägnar vi åt flerspråkiga barn.

Barnens språkkunskaper har många positiva dimensioner och kan ge dem möjligheter i livet, men det medför även utmaningar. Logopeder, tolkar, psykologer och lärare är några professioner som möter flerspråkiga barn och som behöver kunskap om vad flerspråkigheten kan innebära.

Vi lär mer av dagens gäst Ute Bohnacker, professor i lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Hon presentrar sin forskning om flerspråkiga barn, som omfattar både dem med typisk språkutveckling och de som har en språkstörning.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad kunskap om grundläggande rön för
flerspråkighet och aktuell forskning.

Tid: 18 september, kl 13.30-16.30

Plats: På plats Solnavägen 4 eller digitalt via Teams

Sista anmälningsdag: 4 september.

Till anmälan

Publicerad 2023-06-27