Ny webbplats: könsstympning.se

Webbplatsens syfte är att förebygga brottet könsstympning, och få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård.

– Könsstympning medför stort lidande och är en allvarlig kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Med samlad och tillgänglig information på webben hoppas vi bidra till ökad kunskap i det gemensamma arbetet med att förebygga och bekämpa könsstympning, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbplatsen vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt till yrkesverksamma som möter dessa grupper. Målet är att fler ska agera för att skydda flickor från könsstympning och att fler utsatta söker det stöd de har rätt till.

Här finns information om rättigheter, skyldigheter och vart man vänder sig för stöd. Yrkesverksamma hittar specifik information utifrån sin yrkesroll inom förskolan, skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Det finns även en broschyr - på flera språk - till utsatta och deras närstående som yrkesverksamma kan använda i mötet. 

Till könsstympning.se

Publicerad 2023-10-13