Ny utbildning: Hälsa i fokus för flyktingar – erfarenheter från primärvård, psykiatri och socialtjänst

Forskning pekar på att psykisk ohälsa är omfattande bland nyanlända personer som flytt undan krig och konflikt, med höga risker för depression, ångest och PTSD.

Under denna utbildningseftermiddag ges möjlighet att få ta del av kunskap och erfarenheter från första linjen i primärvård och psykiatri samt från flyktingmottagande i kommunal socialtjänst, av möten med migranter i behov av stöd och vård.

Syftet är att få gemensam kunskap och diskutera hur vi kan skapa en helhet i stöd och vård för den enskilde samt hur vi kan ta hjälp av varandra. Hur vi kan se till att personer med flykt- och migrantbakgrund får vård och stöd i enlighet med sina behov.

Vi gästas av Golazin Yarandpour, leg. sociolog, samhällsvetare, genusvetare och samordnare för psykisk hälsa-teamet hos Familjeläkarna i Husby, Mikaela Lindström, psykolog, Aleris Psykiatri, Trauma och stress samt Helena Dahlin Kassé, Integrationssamordnare, Haninge kommun som ger sina bilder av möten och erfarenheter utifrån sina respektive verksamheter. Därefter får vi möjligheter att diskutera med Golazin, Mikaela och Helena – samt med varandra.

Vi genomför utbildningen i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms Stad och Koordination Norrort.

Tid: 19 mars, kl 13–16.30
Plats: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, rum Grand/Royal

Mer information och länk till anmälan publiceras inom kort på Länsstyrelsens webbplats.

Publicerad 2023-12-14