Ny kartläggning: Så använder kvinnor med migrationserfarenhet preventivmedel

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har forskare vid Karolinska institutet gått igenom befintlig forskning om hur kvinnor med migrationserfarenhet använder preventivmedel. De visar bland annat vad som kan skapa hinder eller möjligheter för användning av preventivmedel.

Målgruppen använder preventivmedel i mindre utsträckning och har en sämre sexuell och reproduktiv hälsa än kvinnor utan migrationserfarenhet. 

Kvinnors användning av preventivmedel påverkas av faktorer som kunskap, språk, kulturell och social bakgrund. Den nya kartläggningen visar bland annat att det är viktigt med tillgänglig information om preventivmedel, tillsammans med rådgivning och bemötande av god kvalitet från hälso- och sjukvårdspersonal.

Precis som i tidigare forskning visar kartläggningen också att målgruppen undviker att söka vård, på grund av oro för eller erfarenheter av rasism och diskriminering från hälso- och sjukvårdpersonal.

Det behövs insatser som ökar målgruppens kunskap om preventivmedel och som säkerställer att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om målgruppens vårdbehov.

Mer om kartläggningen på Folkhälsomyndighetens webbplats, där den också finns tillgänglig som ett webbseminarium.

Publicerad 2023-11-24