Migrationsverket: Inga utvisningar till Ukraina

Efter Rysslands invasion beslutade Migrationsverket 24 februari att tillfälligt stoppa alla utvisningar till Ukraina. Då finns sådant som är viktigt att känna till för de personer som just nu får stanna i Sverige – som rättigheter och möjligheter.

Först och främt - de har rätt till vård på samma villkor som papperslösa så länge det så kallade verkställighetsstoppet gäller. För dem som tidigare fått ett slutligt avslag finns dessutom möjlighet att behålla, eller återfå, rätten till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA (lagen om mottagande av asylsökande). I sådana fall måste de kontakta Migrationsverket för en eventuell ny prövning av sitt ärende. De kan i vissa fall även ansöka om att myndigheten stoppar (inhiberar) deras utvisningar.  

Mer om vad som kan hända efter avslag (Migrationverkets webbplats).

Det här är verkställighetsstopp

Migrationsverket kan besluta att tillfälligt stoppa utvisningar och avvisningar till ett land under en begränsad tidsperiod, det vill säga ett verkställighetsstopp. Det kan bero på att säkerhetsläget i landet snabbt förändras, och det inte finns tillräckligt med information om läget. Ett sådant beslut innebär att Migrationsverket inte kommer att genomföra (verkställa) avvisnings- eller utvisningsbeslut så länge som stoppet gäller.

Publicerad 2022-03-02