Migranter drabbades hårdare av pandemin – men vaccinet minskade ojämlikheten

Redan tidigt under pandemin såg vi en större dödlighet bland migrantgrupper och fler vårdades på IVA. Nu visar en ny studie att vaccinet spelade en avgörande roll för att minska den ojämlika statistiken.

Studien, baserad på vuxna bosatta i Sverige 1 mars 2020–1 juni 2022, visar att dödligheten och behovet av intensivvård var avsevärt högre hos migranter från bland annat Afrika, Mellanöstern och Asien, jämfört med svenskfödda. Risken för dessa grupper var som störst under pandemins första våg, men ojämlikheten bestod även under den andra och tredje vågen.

Bristande socioekonomiska förhållanden och livsvillkor medförde ökad risk att insjukna i covid, vilket bidrog till skillnaderna innan vaccinet. Studiens resultat visar dock att tillgång till vaccin under den fjärde och sista vågen gav en dramatisk minskning av skillnaderna i dödlighet och intensivvård kopplat till födelseland.

Studien är framtagen av forskare från Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet, i samarbete med universitetets demografiska avdelning (SUDA). Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Publicerad 2023-09-08