Webbinarium: Mat och kultur genom livet

En kostnadsfri utbildning om hälsosamma matvanor för hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med migrationsbakgrund. Vi träffas digitalt 22 april kl. 09.30–15.00.

Då talar vi bland annat om goda vanor för ett friskare liv, men också olika kulturers syn på, och relation till, mat och måltider utifrån barnfamiljens perspektiv. Utbildningen ger en bättre förståelse av målgruppen och hur våra skilda kulturella bakgrunder kan påverka mötet – men också verktyg för att lättare nå fram till varandra och kunna prata om mat och matvanor. 

Länk till program och anmälan

Bakgrund

Övervikt och fetma hör till Stockholms läns största folkhälsoutmaningar, där barn i socioekonomiskt utsatta områden har 2,5 gånger högre risk att utveckla fetma jämfört med genomsnittet. Risken är tio gånger högre vid en jämförelse med länets geografiska områden där prevalensen* är som lägst. Barn som har överviktiga föräldrar löper i sin tur 10–15 gånger högre risk att bli utveckla övervikt jämfört med barn till normalviktiga.

*Andelen individer i en viss population med en viss sjukdom eller ett visst tillstånd.

Webbinariet arrangeras tillsammans med Dietisternas Riksförbund och Regionala cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.