Så upplever kvinnor traumabehandlingen

En ny rapport beskriver vad tidigare patienter och vårdpersonalen tycker om den traumabehandling som Röda Korset behandlingscenter erbjuder.

Hur upplever kvinnor som varit utsatta för krig, tortyr och flykt traumabehandlingen de fått på Röda Korsets behandlingscenter? Den andra rapporten från deras projekt Mitt hjärtas syster innehåller intervjuer med tidigare patienter och med vårdpersonalen, om hur stödet kan förbättras.

Resultaten tyder på att centrets behandling ger goda effekter, men kan också upplevas krävande att gå igenom. Kvinnorna och vårdpersonalen vittnar dessutom om olika hinder, både för att söka vård och att tillgodogöra sig behandlingen.

Projektet Mitt hjärtas syster har sedan 2021 arbetat med att traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund ska få god, tillgänglig och jämlik vård. Deras första rapport “Mitt hjärtas syster: Upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt bland kvinnor och interventioner anpassade för dem" var en litteraturstudie. Studien visade att målgruppen har komplexa erfarenheter och behov, men även att forskningen om hjälpsamma behandlingsmodeller är begränsad.

Läs mer om den nya rapporten.

Publicerad 2023-10-06