Kvinna till Kvinna startar projekt i Sverige

Efter 30 år ska organisationen Kvinna till Kvinna även driva verksamhet i Sverige. Med en ledarskapsutbildning för kvinnor i utsatta områden vill de motverka segregation, våld och otrygghet.

Sedan Kvinna till Kvinna bildades 1993, som en reaktion på våldet mot kvinnorna i kriget på Balkan, har de arbetat för kvinnors rättigheter i krigs- och konfliktdrabbade områden runt om i världen. Med ett stöd på tio miljoner från Postkodlotteret startar nu organisationen sin verksamhet i Sverige. 

De menar att segregationen, vilken slår hårt mot svenska samhällen i stort, särskilt drabbar kvinnor. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport (pdf) är kvinnor i utsatta områden mer otrygga och mer oroliga för brott än männen.

Utbildningen riktar sig främst till kvinnor med migrationsbakgrund eftersom organisationen vill dra nytta av den egna kompetensen att jobba med feministiska frågor i andra kulturer. 

Kvinnor från Sveriges 61 utsatta områden kommer kunna söka utbildningen, och 25 av dem antas per år. Kandidaterna med starkast koppling till området och med störst möjlighet att förvalta kunskaperna från utbildningen väljs ut, och under fyra år ska sammanlagt 75 kvinnor få utbildning. 

Läs mer om projektet i Global Bar Magazine.

Publicerad 2023-03-10