Hälsokommnikation som stärker nyanlända

Personer med migrationsbakgrund utbildas i hälsa och levnadsvanor på sitt eget språk av Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer. En ny film beskriver deras arbete och det stöd nyanlända kan behöva.

- Genom att främja nyanländas hälsa vill vi förbättra deras möjligheter att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet, säger Haibe Hussein som samordnar hälsokommunikatörerna.

Se filmen. Den är 4.03 minuter lång.

Centrets hälsokommunikatörer är utbildade inom hälso- och sjukvård eller folkhälsovetenskap. De har själva utländsk bakgrund och därmed egna insikter i olika kulturella aspekter. Kommunikationen sker på arabiska, farsi, dari, somali, tigrinja eller lätt svenska.

Välj bland sju olika ämnesområden som i sin tur som rymmer 30 hälsoteman. Hälsosam mat, hitta rätt i vården, vikten av fysisk aktivitet, föräldraskap, migrationsstress och våld i nära relationer är några av dem.

Vem kan boka hälsokommunikation?

Alla vårdenheter som har avtal med Region Stockholm är välkomna att göra bokningar till sina patientgrupper. Detsamma gäller kommuner som vill erbjuda hälsokommunikation till sina invånare. Kommunikatörerna kan även vara behjälpliga för informationsspridning om det nya Coronaviruset på olika språk.

Värt att nämna med anledning av Coronavuruset så undersöker hälsokommunikatörerna möjligheten att använda digitala arbetssätt för information och dialog.

Vad skiljer hälsokommunikation från
samhällsorienteringen?

Hälsokommunikationen kan ses som en fördjupning av den kortfattade information som samhällsorienteringen ger. Här kan kommunen även nå grupper som inte omfattas av samhällsorienteringen, till exempel ungdomar, äldre personer, anhöriginvandrare eller migranter som inte ingår i etableringsprogram.

- Vi föreläser också för kommunens medarbetare, säger Haibe Hussein. Dessutom är vi tillgängliga för andra aktörer som arbetar med nyanlända flyktingar.

Mer om hälsokommunikationen

Så här arbetar våra hälsokommunikatörer

Filmen är 4.03 minuter lång.

Publicerad 2020-03-12