Hälsoinformatörer sprider kunskap om vaccinationen

En hög vaccinationstäckning mot covid-19 är viktigt för att skydda sig själv och andra. För en ökad medvetenhet och för att sprida information om vaccinationen arbetar våra hälsoinformatörer ute i samhället, nu främst i områden där andelen vaccinerade är lägre än genomsnittet.

- Var man kan vaccinera sig, hur man bokar tid och vilka biverkningar man kan få efteråt är vanliga frågor vi försöker besvara, säger Fatuma Mohamed, projektledare för hälsoinformatörerna på Transkulturellt Centrum.

Hälsoinformatörerna kan också hjälpa till att boka tid för vaccination om det behövs. Och vaccinationsmottagningarna är sällan långt borta - de finns bland annat i Rinkeby och Kista. Här hittar du alla vaccinationsmottagningar i länet.