Fysisk aktivitet för bättre hälsa och integration hos nyanlända

Träning som en del i integrationen bidrar inte bara till bättre hälsa, utan också att man kommer in samhället snabbare och känner sig som en del i en gemenskap, säger Amanda Hjortling på Friskis & Svettis.

Att komma till ett nytt land innebär kontakt med många olika delar i samhällsapparaten, men det finns också många ideella organisationer och nätverk som stöttar. Under hösten har Friskis&Svettis Stockholm samarbetat med två integrationsprojekt: Welcome House och Framtidsprogrammet. Båda är
samlingsplatser där nyanlända får information och kan delta i olika aktiviteter för att komma in i samhället.

– Det är jättefint att få samarbeta med dessa integrationsprojekt för att informera och sprida kunskap om hur träning och hälsa hänger ihop, säger Amanda.

Dem hon möter kan ha har flytt krig eller andra svåra förhållanden eller kanske har levt i länder där inte kvinnor har tillåtelse att träna och visa kroppen.

– I Sverige är vi generellt väldigt bra på att ta hand om vår hälsa och vi behöver visa vilka möjligheter de har här här, säger Amanda.

Parallellt med jobbet på Friskis Stockholm skriver Amanda en masteruppsats om hälsa och livsstil med fokus på nyanlända unga kvinnor. Uppsatsen är en del av ett större projekt som Högskolan i Halmstad genomför. Hypotesen är att undersöka om fysisk aktivitet kan bidra i integrationen för nyanlända kvinnor i Sverige, och därmed även förbättra hälsa och välbefinnande hos den gruppen i samhället. 

På Friskis webbplats kan du läsa mer om Amandas arbete.

Publicerad 2023-12-08