Få kostnadsfri konsultation och handledning – för dig som möter patienter med migrantbakgrund

Mötet mellan vårdpersonal och patienter i det mångkulturella Stockholm kan innebära utmaningar, och i arbetet ingår också ett högt patienttryck, komplexa besvär och skilda förväntningar på erbjuden vård.

Många faktorer är svåra att påverka, men hos oss har du tillgång till kostnadsfri konsultation och handledning som ger dig mer kunskap om transkulturella aspekter. Det ”transkulturella" syftar här på kulturmöten och hur vi kan förstå varandra även när vi har olika språk, religion, traditioner eller normer.

Välkommen att höra av dig med frågor eller önskemål – och vi har samma sekretess som hälso- och sjukvården.

Boka konsultation

Få vägledning i ett besvärligt patientärende eller en komplicerad situation, kopplat till hälsa och migration. För en person eller arbetsgrupp. Vid ett enskilt tillfälle hörs vi på telefon, ses online eller hos er. Beroende på vilket stöd ni behöver finns våra kompetenser: leg psykolog, leg psykoterapeut, socionom, allmänläkare, psykiater, sjuksköterska, barnsjuksköterska eller hälsokommunikatör (de sistnämnda föreläser om hälsosamma levnadsvanor för personer med migrationsbakgrund).

Boka handledning

Få guidning som leder ert arbete, med svåra patientärenden kopplade till hälsa och migration, framåt. För en person eller arbetsgrupp med 5–6 deltagare. Vi ses ett antal gånger under en termin eller fler, utifrån era behov, där vi diskuterar, reflekterar och ger feedback på uppkomna ärenden och situationer.

Våra handledare är utbildade psykoterapihandledare, som utöver process- och ärendehandledningen, förmedlar sin kunskap om interkulturella möten, transkulturell psykiatri, migration och hälsa, trauma och samsjuklighet, rasism och diskriminering.