Efterlysning: Hur ser sverigefinnar i Stockholm på hälsa och välfärd?

Sverigefinnar är en nationell minoritet och Region Stockholm ett så kallat finskt förvaltningsområde – nu ska Transkulturellt Centrum undersöka vad den sverigefinska gruppen önskar av vården.

- Vi söker deltagare som vill berätta om sin syn på hälsa och välfärd, sina erfarenheter av kontakt med vården och önskemålen på hälso- och sjukvårdens utveckling framöver, säger Mattias Strand, specialistläkare i psykiatri och en av projektledarna från Transkulturellt Cenrum.

Hälso- och sjukvården behöver mer kunskap om de nationella minoriteternas hälsoläge och ökad kompetens i dessa frågor, liksom språk- och kulturkompetens i bredare bemärkelse. Den här undersökningen ska ge insikter i vad som kan skydda Stockholms sverigefinnar från ohälsa, hur riskfaktorerna ser ut och hur gruppens motståndskraft kan stärkas.

- Resultatet ska bidra till en jämlik vård och ge vårdpersonal direkt och användbar kunskap i mötet med sverigefinska patienter, säger Mattias. Förhoppningsvis kan resultatet även vara till nytta för personal i andra myndigheter som möter sverigefinnar eller handhar deras ärenden.

Intervjuerna med målgruppen kommer att analyseras för att ge en övergripande bild av sverigefinnarnas upplevelser av vården och vad som är viktigt för dem.

- I slutet av året presenterar vi resultatet i rapporten ”Att vara sverigefinne i Stockholm: Psykisk hälsa, vårderfarenheter och vårdbehov” för Sverigefinska riksförbundet och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning, säger Mattias.

Vill du vara med?

Kontakta Mattias om du är – eller tipsa någon du känner – sverigefinne, över 18 år och boende i Stockholms län. Intervjun tar cirka 1-1½ timme, den kan genomföras fysiskt eller digitalt och på svenska eller finska. Den spelas in för att analyseras med övriga intervjuer, men ingen deltagare kommer att kunna identifieras i rapporten eller andra redovisningar.

Frågorna är framtagna i samarbete med Sverigefinska riksförbundets Stockholmsdistrikt och Sverigefinska ungdomsförbundet. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Publicerad 2023-04-05