Digital träff: Risker och utsatthet för migranter gällande prostitution och människohandel

Välkommen 16 april på en informativ träff om prostitution och människohandel kopplat till migration. Träffen vänder sig till personer i länets kommuner, Region Stockholm och civilsamhället som möter nyanlända, ensamkommande barn, skyddsbehövande från Ukraina eller andra migranter i sitt arbete.

Träffens syfte är att öka kunskapen om risker kring migranters utsatthet för prostitution och människohandel samt synliggöra vilka stödinsatser som finns tillgängliga för yrkesverksamma.

Bland de medverkande finns exempelvis Stockholms regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel samt Polismyndighetens människohandelssektion. Fullständigt program presenteras inom kort.

Länsstyrelsen i Stockholm anordnar träffen i samarbete med Koordination Norrort, Stockholms stad och Transkulturellt centrum, Region Stockholm.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats

Publicerad 2024-03-15