Därför mår flyktingar dåligt – inte bara krigstrauman

Det är lätt att tro att det är trauman från krig, konflikt och flykt som ger psykisk ohälsa hos asylsökande i Sverige. Men livet i Sverige bidrar också till att flyktingar mår dåligt, visar ny studie.

Förutom den osäkerhet som asylprocessen medför, finns en extra utsatthet hos dem som bor på flyktingförläggning eller annat kollektivt boende med sådana man inte känner. Att bo så här tär på människor, de upplever livet som "fruset" under asyltiden – maktlöshet i en tillvaro präglad av oro och ältande.

Den här studien tydliggör vikten av en stödjande miljö och färre stressande faktorer i kollektiva boenden, men också snabba beslut i människors asylprocesser.

Läs mer och ladda ner studien