Brist på samtal hinder för nybörjare i svenska

Svenska språket ses ofta som nyckeln till integration och inkludering, men en studie visar de hinder som nyanlända ungdomar möter. Inte minst har språknybörjare svårt att hitta meningsfulla sammanhang och någon att prata svenska med.

Forskaren har följt, och samtalat, med en grupp ungdomar på ett språkintroduktionsprogram över en längre tid.

- När de hela tiden får höra att man behöver prata mer svenska, samtidigt som man inte har tillräckligt många människor i sin omgivning som vill samtala på jämlik grund, gör att ungdomarna ofta skuldbelägger sig själva för vad de ser som en misslyckad språkinlärning, med minskad vilja att investera i språkutvecklingen som följd.

Läs mer och ladda ner studien.

Publicerad 2023-03-31