Ny i Sverige med funktionsnedsättning – broschyr på 9 språk om att söka stöd

En ny broschyr på flera språk tydliggör för den som är ny i Sverige och har en funktionsnedsättning, vilka stöd och hjälpmedel hen kan ta del av.

Som asylsökande, nyanländ eller med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är det svårt att få grepp om vilka stöd och hjälpmedel som finns tillgängliga.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram broschyren på nio språk som visar vilka insatser och hjälpmedel man kan ansöka om som ny i Sverige. Den finns även på svenskt teckenspråk. 

Broschyren kan användas av den som:

  • söker arbete eller har fått ett arbete
  • söker en bostad eller har en bostad som behöver anpassas
  • behöver ekonomiskt stöd, för att man exempelvis inte kan arbeta på grund av sin funktionsnedsättning
  • behöver hälso-, sjuk- och tandvård eller hjälpmedel
  • vill studera eller har ett barn med funktionsnedsättning som ska börja skolan och behöver stöd
  • behöver stöd i hemmet eller i vardagen

Läs mer och ladda ner broschyrerna.

Publicerad 2023-02-24