Årets traumakonferens – om neuropsykologiska besvär

I år riktar vi blicken mot patienter med migrationsbakgrund som har neuropsykologiska problem – vilket verkar bli allt vanligare – för att hjälpa dem med nedsatt minne, koncentration och beslutsförmåga. Välkommen online 1 juni.

Problemen kan kräva behandling i sig eller vara besvär i samexistens med andra svårigheter, exempelvis traumatisering. Tillsammans med våra gäster lär vi mer om bedömning av, och behandling för, patienter som har trassel med minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner. De exekutiva funktionerna är viktiga för att hantera komplexa uppgifter, behålla uppmärksamhet, fatta beslut, reglera känslor och anpassa beteenden för att nå framsteg i skolan, i arbetslivet och i vardagen.

Cecilia Månsson, överläkare som arbetar kliniskt på BUP, reflekterar kring möjliga orsaker till neuropsykologiska svårigheter hos barn med migrationsbakgrund. Hon diskuterar även bedömning och behandling av barnen och deras familjer.

T. Rune Nielsen, neuropsykolog, PhD och senior forskare på institutet för demens vid Rigshospitalet i Köpenhamn berättar (på engelska) om den senaste forskningen på fältet och hur man kan använda kognitiva test i screeningen av neuropsykologiska tillstånd. Här lyfter vi frågan om bedömning när patienten inte talar svenska, har bristande formell utbildning och läs- och skrivförmåga. Vi undrar även om migration kan påverka patientens symptomuttryck och vad vi bör tänka på när hens kognitiva förmåga ska bedömas.

Eftermiddagen inleds med en kort överblick på neuropsykologins historia samt neuropsykologi av idag, ur ett transkulturellt perspektiv, genom Mona Lindqvist, psykolog på Transkulturellt Centrum.

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om faktorer som kan påverka hur vi utreder, bedömer och behandlar neuropsykologisk problematik hos migranter.

Målgrupp: Personal i psykiatri och övrig hälso- och sjukvård.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 31 maj

Publicerad 2023-05-17