Psykisk ohälsa hos barn

Här samlar vi information om hur du som jobbar inom sjukvården kan stödja barns psykiska hälsa.

Migration eller flykt kan innebära stora påfrestningar för barn. Traumatiska händelser, separation från familj, avbruten skolgång eller lång väntan under asylprocessen, kan öka risken för psykisk ohälsa.

På den här sidan hittar du  rapporter, artiklar och annat material som du kan ha nytta av när du möter barn och ungdomar som migrerat.

 

Ensamkommande barn och ungdomar - en vägledning

En vägledning för dig som möter ensamkommande barn och ungdomar i primärvården eller på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Att möta barn på flykt

Unicef har tagit fram en enkel handbok för alla som möter barn på flykt.

Psykisk ohälsa vanligt bland barn som flytt

En rapport från Bris visar att det är vanligt med psykisk ohälsa bland barn som flytt till Sverige och att det finns ett stort behov av professionellt och socialt stöd.

Psykiatriskt arbete med barn och unga i migration - vad behöver man tänka på?

I en rapport beskriver BUP Lunden (numera BUP Asylpsykiatrisk klinik) sina samlade erfarenheter. Enheten är en specialenhet inom BUP Stockholm som arbetar med barn och familjer i migration.

Ladda ner rapporten

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder.

Läs mer på BUP:s webbplats

Ta hjälp av socialtjänsten?

Socialtjänsten arbetar för barns bästa. Den här foldern är riktad till föräldrar och beskriver hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa barn och familjer. Den går att ladda ner på många olika språk.

Hur hanterar papperslösa barn sin situation?

Den här rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation.

Nyanlända barns hälsa

Det här är en delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 om nyanlända barns hälsa.

Risk- och skyddsfaktorer för barn på flykt

En vetenskaplig artikel i The Lancelot om psykisk hälsa hos barn på flykt som är nyanlända i höginkomstländer. Artikeln är skriven på engelska.

Psykisk ohälsa vanligt bland barn som flytt

En rapport från Bris visar att det finns ett stort behov av professionellt och socialt stöd.

Ensamkommande barn och ungdomar - en vägledning

En vägledning för dig som möter ensamkommande barn och unga på
husläkarmottagning eller barnmottagning inom SLSO.

Psykiatriskt arbete med barn och unga i migration - vad ska man tänka på?

I den här rapporten beskriver BUP Lunden (numera BUP asylpsykiatrisk klinik) sina samlade erfarenheter. En specialenhet inom BUP Stockholm som arbetar med barn och familjer i migration.

Ta hjälp av socialtjänsten?

En folder (på olika språk) till föräldrar. Den beskriver hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa barn och familjer.

Möta barn på flykt

Unicef har tagit fram en enkel handbok för alla som möter barn på flykt.

Nyanlända barns hälsa

Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 om nyanlända barns hälsa.

Hur hanterar papperslösa barn sin situation?

En rapport om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation.

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Asylsökande och nyanlända barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder.

Risk- och skyddsfaktorer för barn på flykt

En artikel i The Lancelot om psykisk hälsa hos barn på flykt som är nyanlända i höginkomstländer. Den är skriven på engelska.

Patientmaterial på olika språk

Samlad information till barn och föräldrar.