Lär av korta filmer: Primärvårdens arbete med tortyrskadade patienter

I korta filmer, flertalet runt tio minuter, berättar olika professioner hur de bemöter personer som varit utsatta för tortyr.

Filmerna är framtagna inom ramen för det nationella nätverket för migration och hälsa, av regionerna Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Läkarens arbete med tortyrskadade

Gunilla Brodda Jansen, docent och specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, förklarar varför det är betydelsefullt att som läkare ställa frågor om tortyr i mötet med patienter med smärtproblematik.

Fysioterapeutens arbete med tortyrskadade

Carolina Gonzales, fysioterapeut på Flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland, berättar hur hon arbetar med tortyrskadade patienter. Som fysioterapeut kan det vara extra viktigt att vara uppmärksam på om en patients smärta kan bero på övergrepp. Carolina beskriver bland annat hur olika redskap kan påminna om tortyrsituationen.

Barnpsykologens arbete med tortyrskadade 

Johan Andersson, leg psykolog, talar om en patientgrupp som sällan uppmärksammas – tortyrskadade barn. Han visar hur barns upplevelser av tortyr kan skilja sig från vuxnas och ge långtgående konsekvenser.

Expertdokumentation enligt Istanbulprotokollet

Filmerna är framtagna i samarbete med Svenska Röda Korset inom ramen för det nationella nätverket för migration och hälsa av regionerna Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Juridiska perspektiv på tortyrskadedokumentation

Cecilia von Koch, senior jurist på Svenska Röda Korset, berättar om tortyrkonventionen, hur tortyr definieras och vad dokumentation är enligt Istanbulprotokollet.

Psykologens roll i arbetet med Istanbulprotokollet

Marian Bergill Cabrejas, leg psykolog på Kris- och traumamottagningen i Västra Götalandsregionen, förklarar vad som skiljer psykologens roll som dokumenterare och behandlare samt redogör för psykologiska tortyrtekniker och dess konsekvenser. 

Läkarens roll i arbetet med Istanbulprotokollet

Läkarna Karl Gårdfeldt, frivilligläkare vid Svenska Röda Korset och Ileana Ahlman, Flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland, diskuterar hur de som läkare – men i olika sammanhang – gör den somatiska undersökningen i en expertdokumentation av tortyrskador.

Tortyrskadade och tänder

Carin Klefbom, leg tandhygienist, uppmärksammar tandvården på hur svår undersökning av tänder och mun kan vara för tortyrskadade och vilka indikationer som visar att övergrepp kan ha skett. Hon påtalar även hur samverkan med andra aktörer i stor utsträckning är en förutsättning för en god behandlingsinsats.

Hur upplever patienter tortyrskadedokumentation?

Therése Landin, leg psykolog på Röda Korsets behandlingsmottagning för krigsskadade och torterade i Skellefteå, tar upp vanliga farhågor hos patienter inför en tortyrskadedokumentation och hur deras ordinarie behandlare kan hjälpa dem förbereda sig. Hon visar också hur utredningen kan ge bättre förutsättningar för traumabehandling.