Asylsökande med flera

Asylsökandes och andra migranters villkor i världen, Europa och Sverige är i ständig förändring både vad gäller den politiska situationen och vad gäller lagar och regler. Vi hämtar delar av vår allmänna information och kunskap från myndigheter och organisationer som bevakar och arbetar inom dessa områden.