Skriv ut den här sidan

Asylsökande barn

Alla barn i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård, även asylsökande barn och de som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa) eller håller sig gömda.

Vi samverkar med barn- och skolhälsovård, Smittskydd Stockholm och landstinget om rutiner för hälsoundersökningar.

I våra nätverk för personal inom skolhälsovård, tandvård och barnhälsovård följer vi dessa frågor och informerar om detta arbete.

Hälsoundersökningar för skolbarn utförs på de sju vårdcentralerna ofta i samverkan med elevhälsan på skolorna.

PM sjukvård för skolbarn – Information till kommuner angående asylsökande barn, med eller utan vårdnadshavare, och vissa anhöriginvandrade skolbarn och -ungdomar.

Rikshandbok i barnhälsovård

Ett kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Här hittar du aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling, tillsammans med metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Asylsökande BVC-barn i Stockholms län

 
Omhändertagande i Stockholms län av barn som nyligen har anlänt till Sverige 

Alla barn som bor i Stockholms läns landsting erbjuds BVC-kontakt enligt det svenska programmet utifrån ålder och behov. 

Checklista för hälsosamtal med nyanlända barn i Stockholms län

Asylsökande och papperslösa barn

Hälsoundersökningar för asylsökande förskolebarn utförs på barnläkarmottagningar (BUMM) eller på de sju vårdcentraler som har uppdraget.