Barn och migration

Alla barn i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård. Det gäller även asylsökande barn och de som vistas här utan tillstånd (papperslösa) eller håller sig gömda.

För att hålla oss uppdaterade om aktuella rutiner för barns hälsoudersökningar samverkar Transkulturellt Centrum med barn- och skolhälsovård, Smittskydd Stockholm och Region Stockholm. 

Genom att delta i våra nätverk för personal inom skolhälsovård, tandvård och barnhälsovård får du också tillgång till den senaste informationen.

Hälsoundersökningar för skolbarn utförs på de sju vårdcentralerna ofta i samverkan med elevhälsan på skolorna.

PM sjukvård för skolbarn (pdf) – Information till kommuner angående asylsökande barn, med eller utan vårdnadshavare, och vissa anhöriginvandrade skolbarn och -ungdomar.

Rikshandbok i barnhälsovård

Ett metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Här hittar du aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling, tillsammans med metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

BVC för nyanlända barn

Alla barn inom Region Stockholm som nyligen har anlänt till Sverige erbjuds kontakt med BVC, enligt det svenska programmet utifrån ålder och behov. 

Checklista för hur nyanlända barn tas om hand på BVC

Rätt till vård för asylsökande och papperslösa

På Vårdguiden kan du bland annat läsa om asylsökande och papperslösa barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård.