Utbildning på din arbetsplats

Möter du och dina kollegor patienter med migrationsbakgrund? Kan det vara utmanande att hantera kultur- och språkskillnader? Vi kommer till er arbetsplats för en utbildning som ökar era förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vi vänder oss till hela personalgrupper och team inom hälso-, sjuk- och tandvård med avtal med Region Stockholm.

Vilken form av utbildning passar era behov?

  • Återkommande tillfällen, med möjlighet till reflektion mellan tillfällena
    (1 500 kr per tillfälle)
  • Ett längre tillfälle, till exempel vid en planeringsdag
    (1 500 kr per halvdag eller 3 000 kr per heldag)

Utbildningen ger gott om tid för dialog och utbyte av erfarenheter mellan dig och dina kollegor och oss utbildare.

Vi planerar utbildningen tillsammans och inleder gärna med ett besök hos er för att få veta mer om verksamheten och era behov. Då bestämmer vi också tid och plats för utbildningen. 

Exempel på delar som kan ingå i en utbildning:

Språkets betydelse i vården

Hur påverkas vårdens tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet av språket? Då syftar vi inte enbart på patientens kanske bristande svenska, utan också på hur du som vårdgivare utrycker dig. När behövs tolk? Och hur tillgängliga är egentligen våra bokningssystem?

Migrationens påverkan på hälsan

Hur inverkar migrationen på hälsan, inklusive munhälsan? Hur påverkas barns och vuxnas hälsa under en pågående asylprocess eller i etableringfasen?

 

Krig, tortyr, våld eller övergrepp?

Vad händer med en människa efter sådana händelser? Och hur identifierar, dokumenterar, behandlar och rehabiliterar man som vårdgivare dessa skador? 

Ta hjälp kulturformuleringsintervjun

Utgå från kulturformuleringsintervjun i arbetet med patienten - den gör det lättare att överbrygga kultur och kontext, och också att göra den psykiatriska diagnostiken och bedömningen