Psykisk ohälsa, migration och trauma

En webbaserad utbildning för dig som möter asylsökande, flyktingar och nyanlända inom sjukvård, kommun eller Arbetsförmedling. Den ges vid två tillfällen under vårterminen: 28 januari och 23 april.

Utbildningen är på basnivå och du behöver inga speciella förkunskaper. Den består av sex  moduler:

  • Migration
  • Asyl och etablering
  • Barn och familj
  • Psykisk ohälsa,
  • Återhämtning
  • Samverkan

Varje modul avslutas med en mindre reflektionsuppgift som du skickar till din lärare för återkoppling. När du fått godkänt på alla sex moduer får du ett kursintyg.

Tidsåtgång

Varje modul tar cirka tre timmar att genomföra, inklusive reflektionsuppgiften. Hela utbildningen beräknas ta cirka 18-25 timmar i anspråk.

Du har sex veckor på dig att gå igenom modulerna och lämna in uppgifterna. Du har fortsatt tillgång till utbildningen efteråt, men kan inte lämna in uppgifter eller få respons från läraren.

Vid anmälan får du ett användarnamn och ett lösenord och kan logga in på kurswebben. Du behöver en modern version av webbläsare, till exemel Chrome, för att kunna logga in här på kurswebben. Du behöver också en dator med högtalare eller hörlurar för att kunna ta del av filmer och bildspel.

Avgift

För dig som arbetar i en verksamhet med SLL-avtal är avgiften 700 kronor, för övriga 1 400 kronor exklusive moms.

Utbildningen uppfyller del av delmål för läkare

För ST-läkare psykiatri:

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

För ST-läkare BUP:

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 21
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål c2

Kursstart 23 april 2019