Studiecirkel i psykisk ohälsa, migration och trauma

Det här är en webbaserad utbildning, utformad som en studiecirkel, för dig som möter asylsökande, flyktingar och nyanlända inom sjukvård, kommun eller Arbetsförmedling. Du behöver inga speciella förkunskaper.

Kursen består av sex moduler:

  • Migration
  • Asyl och etablering
  • Barn och familj
  • Psykisk ohälsa
  • Återhämtning
  • Samverkan

Varje modul avslutas med en gruppdiskussion där ni fördjupar era kunskaper.

Lägga upp arbetet

Du och din arbetsgrupp avgör själva hur många som ska delta i studiecirkeln. En i gruppen utses till handledare och håller i träffarna. Innan kursstart får handledaren tillgång till handlednings- och studieguider, tillsammans med inloggningsuppgifter till kurswebben. Under era träffar behöver ni tillgång till dator, projektor och högtalare för att kunna ta del av filmer och bildspel från kurswebben.

Tidsåtgång

Varje modul beräknas ta cirka två timmar att gå igenom, det betyder att hela utbildningen tar cirka tolv timmar sammanlagt.  Ni väljer själva om ni vill fördela det på, till exempel, sex tillfällen en gång i veckan eller gå igenom utbildningen under två heldagar. Från och med kursstart har ni tillgång till det webbaserade studiematerialet under tre månader.

Synpunkter från tidigare deltagare

I kursutvärderingar har deltagarna uppgett att utbildningen varit lätthanterlig och pedagogisk med bra innehåll. De upplever att de fått mycket information om saker de tidigare inte haft kunskap om och att en av utbildningens styrkor är att den innehåller tid till reflektion med kollegorna.

Anmälan

För att få ni ska få tillgång till kurswebb och studiematerial behöver vi faktureringsadress och e-postadress till den person som kommer att vara gruppledare.

Kursavgift

Avgiften för utbildningen är 1 600 kronor för dig som jobbar i en verksamhet med SLL-avtal och 2 200 kronor för övriga, exklusive moms.