Migration och familj – en webbutbildning

Den här utbildningen riktar sig till personal som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med barnfamiljer som har migrerat.

Utbildningen består av delarna:

  • Migrationens påverkan på familjen
  • Barn som anhöriga
  • Psykisk hälsa hos barn 
  • Vad kan jag göra som personal?


När man gått igenom de fyra avsnitten, gjort ett test och fyllt i en utvärdering får man tillgång till ett kursbevis.

Utbildningen är skapad i samarbete med Socialstyrelsen och kan nås på webbplatsen www.kunskapsguiden.se under fliken ”Webbutbildningar” .

Utbildningen är kostnadsfri.