Webbaserade utbildningar

Vi erbjuder webbaserad utbildning. Innehållet presenteras genom film- och ljudklipp, texter och bildspel.

I ett upplägg arbetar deltagaren individuellt och får genom att skicka in inlämningsuppgifter feedback från lärare.

  • Psykisk ohälsa, migration och trauma
  • Munhälsa, livsstil och migration

Studiecirkel - är en annan möjlighet för en grupp att gemensamt arbeta med samma material, om än i omarbetad form. Arbetssättet innebär ingen feedback från lärare, det skrivs inga inlämningsuppgifter.

  • Psykisk ohälsa, migration och trauma