Tillgång till vård för alla – eller?

  • 2023-11-07

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Vilka rättigheter till vård har asylsökande, papperslösa och ukrainska flyktingar som sökt skydd via massflyktsdirektivet?

Det kan vara svårt att veta vad som ingår i ”vård som inte kan anstå” och
ibland uppfattas begreppet som utmanande. Vem avgör om vården inte kan anstå? Forskning visar att asylsökande och papperslösa söker vård i ett senare, många gånger, akut skede. Hur ska vi tänka när vi behöver göra prioriteringar?

På den här interaktiva utbildningen lär du dig vilken vård respektive grupp har rätt till och hur vi säkerställer att de får del av den. Eftermiddagen innehåller föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om tillgång till vård för asylsökande,papperslösa ochflyktingar somsökt skyddviamassflyktsdirektivet.

Målgrupp: Personal i hälso-, sjuk- och tandvård.

Nivå: Bas

Sista anmälningsdag: 31 oktober

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning