Öppen föreläsning: Psykisk hälsa, självmord och suicidprevention bland samer – rapport från ett regeringsuppdrag

  • 2021-10-27

  • 12 - 13

En föreläsning med Jon Petter Stoor, PhD, leg psykolog och förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Läs mer här.

Transkulturellt centrum, Utbildning