Ohälsa, migration och trauma

 • 2023-10-30

 • 0 - 0

 • Online

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen.

Utbildningen består av sex avsnitt:
• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Psykisk ohälsa
• Återhämtning
• Samverkan mellan olika samhällsaktörer

Varje avsnitt avslutas med en inlämningsuppgift som våra lärare ger dig feedback på. Utbildningen pågår i sex veckor och tar cirka 25 timmar att genomföra (inga gemensamma seminarier).

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation och hur den påverkar hälsan. Kunskap om hur reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

Sista anmälningsdag: 21 augusti

För ST-läkare: utbildningen uppfyller del av delmål:

 • Psykiatri
  Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21
 • BUP
  Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 21
  Målbeskrivning från 2015: Delmål c2

Läs mer här

 

Transkulturellt centrum, Webbutbildning