Neuropsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar ur ett transkulturellt perspektiv

  • 2023-12-04

  • 13 - 16.45

  • Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4

Allt fler barn och vuxna diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, Aspergers syndrom och autism.

Förekomsten av dessa tillstånd verkar inte skilja sig betydligt mellan olika länder men det kan finnas en kulturell variation, exempelvis i hur barn och föräldrar beskriver och värderar symtom som tyder på ADHD.

Här lär vi oss mer om 1) kulturinformerad forskning om neuropsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar samt 2) kliniska aspekter av diagnostik och behandling av neuropsykiatriska tillstånd i ett mångkulturellt samhälle.

Dagens program

Kl. 13–14.15
A culturally informed approach to neurodevelopmental disorders in research and clinical practic, med Dejan Stevanovic

Kl. 14.15–14.45
Kaffepaus

Kl. 14.45–16
Neuropsykiatri i ett mångkulturellt samhälle – klinisk erfarenhet, med MaiBritt Giacobini

Kl. 16–16.45
Panelsamtal och diskussion

Våra föreläsare

Dejan Stevanovic, MD, PhD, är barn- och ungdomspsykiater och specialist i neuropsykologi samt forskare på Klinik för neurologi och psykiatri för barn och unga i Belgrad, Serbien. Han är även adjungerad vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

MaiBritt Giacobini är överläkare, medicine doktor, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och klinisk genetik samt forskare i gruppen Translationell psykiatri på institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Instituet.

Nivå: Bas
Målgrupp: Personal inom barn- och ungdomspsykiatrin och psykiatrin.
Sista anmälningsdag: 27 november.
Läs mer här.

 

 

Transkulturellt centrum, Utbildning