Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

  • 2023-05-09

  • 13.30 - 16.30

  • Microsoft Teams

För dig som möter patienter med migrationsbakgrund inom rehabilitering. Välkommen på en nätverksträff för samtal, erfarenhetsutbyte och reflektion med kollegor och samarbets-partners.

Ämnet för vårens träff är inte bestämt ännu men kommer inom kort på vår webbplats.

Sista anmälningsdag: 4 maj
Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff