Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

  • 2022-05-10

  • 13 - 15.30

  • Microsoft Teams

För dig som möter patienter med migrationsbakgrund inom rehabilitering. I vår tar vi upp psykosociala interventioner för nyanlända, där du tar del av ett lokalt, respektive ett europeiskt exempel, som ger nya infallsvinklar på ditt eget arbete

En av våra gäster är Iolanda Tavares, arbetsterapeut och lektor vid sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs universitet. Vi träffar också Margarita Mondaca, arbetsterapeut och biträdande prodirektor för arbetsterapeututbildningen, Karolinska Institutet. Båda medverkar i internationella projekt för migranters hälsa och rehabilitering.

Det här kan du förvänta dig: Större kännedom om olika insatser för nyanlända.
Samtal och diskussion med kollegor.
Målgrupp: Fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som möter
asylsökande, papperslösa eller människor med andra erfarenheter av flykt eller flykt.

Sista anmälningsdag: 5 maj

 

Transkulturellt centrum, Nätverksträff