Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

  • 2021-11-18

  • 13.30 - 16

  • Microsoft Teams

För dig som möter patienter med migrationsbakgrund inom rehabilitering. Här träffar du kollegor med liknande förutsättningar i det dagliga arbetet som är intresserade av transkulturella frågor.

Höstens tema är ”Att arbeta med tolk – i aktivitet och rörelse”. Deltar gör bland annat personal från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus.

Det här kan du förvänta dig: Möjlighet till nya kunskaper och utbyte av erfarenheter med andra som möter samma patientgrupp.

Sista anmälningsdag: 15 november

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff