När det ovanliga kan vara mindre ovanligt

  • 2023-10-25

  • 13 - 16.30

  • Digitalt via Teams

Sjukdomars prevalens varierar globalt. I mötet med patienter med bakgrund i olika delar av världen kan vi ställas inför sjukdomar som är ovanliga här – men mindre ovanliga på andra platser.

Utbildningen uppmärksammar sjukdomar som är viktiga att kunna identifiera i vårdmötet med migranter och flyktingar. Vi tydliggör nyttan med att diagnosticera, den initiala handläggningen och remissförfarande för dessa patienter. I samarbete med Smittskydd Stockholm presenterar vi kunskap om olika infektions- och tropiska sjukdomar samt andra ovanliga sjukdomar. Fler kliniskt verksamma specialister medverkar också.

Det här kan du förvänta dig: Ökad förmåga att identifiera symtom på, och handlägga, vissa ovanliga sjukdomar.

Målgrupp: Kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor som möter, eller kan komma att möta, flyktingar och migranter.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 11 oktober

Läs mer här

 

Transkulturellt centrum, Utbildning