Munhälsa, livsstil och migration

  • 2023-05-15

  • 0 - 0

Webbutbildningen lyfter olika aspekter av migranters livsvillkor och ges två gånger per termin.

Vi tar upp hur flytt- eller flykterfarenheter påverkar hela människan och vad man väljer att äta och dricka. Kan det ändå finnas en gemensam syn på vad som är baslivsmedel och att vatten är den bästa vardagsdrycken? Vilken roll spelar trångboddhet för hälsan? När psykologiskt trauma och tortyr syns i munnen – hur påverkar det tandläkarbesöket?

Målgrupp: För dig som är intresserad av hälsa, barns och vuxnas, kopplat till mun och tänder.

Utbildningen består av sex avsnitt:
• Migration
• Asyl och etablering
• Barn och familj
• Tandvård och munhälsa
• Kost och livsstil
• Samverkan

Varje avsnitt avslutas med en mindre inlämningsuppgift som någon av
våra lärare ger dig feedback på. Utbildningen pågår under sex veckor och
tar cirka 20–25 timmar att genomföra (inga gemensamma seminarier).

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för olika livsförutsättningar utifrån ett invandringsperspektiv. Tips på hur du kan möta dina patienter och hjälpa dem som varit utsatta för tortyr eller andra allvarliga övergrepp.

Nivå: Bas
Sista anmälningsdag: En vecka före kursstart


 

 

Transkulturellt centrum, Webbutbildning