Lunchföreläsning: Vad vet vi om psykisk ohälsa hos utlandsadopterade?

  • 2021-12-13

  • 12 - 13

  • Microsoft Teams

En grupp som ofta glöms när det gäller migration och hälsa är utlandsadopterade - personer som är födda i ett land och adopterats till ett annat. Dessutom är Sverige, sett till befolkningsmängd, det land i världen med flest utlandsadopterade.

På vår nästa digitala lunchföreläsning - vi kör i regel en varje månad -  berättar Mattias Strand om sin egen och andras forskning om psykisk ohälsa hos gruppen utlandsadopterade. Mattias är överläkare vid Transkulturellt Centrum och forskare vid Karolinska Institutet.

Hur ser mönstren när det gäller gruppens benägenhet för depression, ADHD och ätstörningar? Vilka kan orsakerna i så fall vara? Och vilka möjligheter finns att förändra deras situation?

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Kostnadsfritt men föranmälan krävs. Du får länk till föreläsningen i förväg via mejl.

Tid och plats: Måndag 13 december, kl 12.00-13.00 via Microsoft Teams

Transkulturellt centrum