Lunchföreläsning: Massflyktsdirektivet och Tidöavtalet – vad händer på migrationsområdet?

  • 2022-12-08

  • 12 - 13

  • Microsoft Teams

Det har presenterats en rad förändringar på migrationsområdet den senaste tiden – hur kan de komma att påverka patienter och vårdpersonal? Exempelvis har massflyktsdirektivet för ukrainska flyktingar förlängts – vad innebär det för dem som kommit till Sverige? Och vilka konsekvenser kan förslagen i Tidöavtalet få?

Tomas Alvarsson, jurist på Asylrättscentrum, berättar om vad som är på gång inom migrationsområdet och hur processen för att genomföra de olika förslagen kan komma att se ut framöver.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om aktuella migrationsfrågor.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Sista anmälningsdag: Ingen, men anmälan behövs för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Föreläsning