Lunchföreläsning: Hur är det att jobba med tolk i psykologisk behandling?

  • 2022-11-16

  • 12 - 13

  • Digitalt via Teams

Vårt språk är främsta verktyget i psykoterapi och psykologisk behandling, så när patienten inte har svenska som förstaspråk har det blivit vanligare att ge behandlingen via tolk.

Men hur fungerar det praktiskt att använda tolk i psykologisk behandling? Vad är viktigt att tänka på? Vad har behandlare och patienter för erfarenheter av tolkning – och vad tycker tolkarna själva?

Det vet Ida Mälarstig mer om – på höstens tredje lunchföreläsning presenterar hon sin rapport "Tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom". 

Tidigare arbetade Ida med traumafokuserad behandling för flyktingar, oftast med tolk, och forskar numera om behandling för ungdomar som tvångsvårdas inom Statens Institutionsstyrelse. Hon är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och doktorand på Karolinska Institutet.

Det här kan du förvänta dig: En tydligare bild av hur tolken kan bidra till bättre psykologisk behandling.

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.
Sista anmälningsdag: Ingen, men du behöver anmäla dig för tillgång till länk.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Föreläsning