Hälsa och mänskliga rättigheter i praktiken – om den nya migrationslagstiftningen

  • 2021-11-24

  • 13 - 16.30

  • Microsoft Teams

Ett seminarium för dig som i ditt arbete möter asylsökande, papperslösa och andra migranter, både barn och vuxna.

Anna Lundberg, forskningsledare för Asylkommissionen vid Linköpings
universitet, beskriver hur rättssäkerheten, synen på migranter och de
mänskliga rättigheterna förändrats efter 2015.

Med en – förväntad – ny permanent migrationslagstiftning från juli 2021
ställer vi oss en rad frågor: Hur ser framtiden ut för asylsökande? Påverkar
lagstiftningen deras tillgång och tillgänglighet till vård och tandvård? Berörs jag av lagen i mitt arbete?

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om vad den nya migrationslagstiftningen innebär för asylsökande, eventuella effekter för ditt arbete och vikten av samverkan mellan rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Målgrupp: Alla som möter asylsökande och andra migranter i sitt arbete.

Nivå: Bas

Tid: Onsdag 24 november kl 13.00–16.30

Sista anmälningsdag: 8 november

Kostnad: 250 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 300 kr exkl moms.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning