ETB-nätverk

  • 2022-05-05

  • 13 - 16

  • Microsoft Teams

Vårens träff för dig i elevhälsans medicinska insats, tandvård eller barnhälsovård handlar om hälsostöd till familjer i ett tidigt skede – för mer hälsosamma val under småbarnsåren.

Kan det även påverka barnens hälsa över tid? Hur kan verksamheter samarbeta för att förstärka hälsobudskapen? Fungerar digitala möten för denna typ av insatser?

Medverkar gör personal som arbetar hälsofrämjande med barnfamiljer på övergripande befolknings- och individnivå i några Stockholmskommuner.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kännedom om riktat folkhälsoarbete, hur det genomförs och dess effekter.

Sista anmälningsdag: 2 maj

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff