ETB-nätverk

  • 2022-10-25

  • 13.30 - 16.30

  • Digitalt via Teams

För dig som arbetar i elevhälsans medicinska insats, tandvården eller barnhälsovården, där du möter barn och unga med migrantbakgrund.

Munhälsa handlar inte bara om karies. Idag ser vi en ökning av erosionsskador på barns och ungas tänder, bland annat orsakat av energidrycker. Vad har konsumtionen – som också ökar – för hälsokonsekvenser i övrigt? Hur kan vårdgivare identifiera och möta upp dem? Här lär vi av Malin Asplund, klinikchef på Folktandvården i Norrtälje.

Det här kan du förvänta dig: Ökad kunskap om erosionsskador på tänderna, dess orsaker och verkan samt kunskap om energidryckers övriga påverkan på hälsan.

Sista anmälningsdag: 18 oktober.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff