ETB-nätverk

  • 2021-10-07

  • 13.30 - 16

  • Microsoft Teams

Kvotflyktingarna ökar i antal i Sverige – vad är det att vara kvotflykting sett ur barnets perspektiv? En träff för dig som möter barn och familjer med migrationsbakgrund i elevhälsans medicinska insats, tandvården eller barnhälsovården.

Linnéa Soldén Lindström, sjuksköterska, berättar om sina erfarenheter av att ta emot kvotflyktingbarn för hälsoundersökningar på en vårdcentral. Hon beskriver också hur samarbetet med andra vårdgivare i primärvård, skola och tandvård kan fungera – för barnens hälsa är samverkan alltid viktigt.

Vi reserverar gott om tid för diskussion och samtal vid den här träffen.

Det här kan du förvänta dig: Ökad insikt i vad det innebär att vara kvotflykting och hur deras hälsoläge kan se ut. Mer kunskap om var kvotflyktingarna kommer ifrån och vad det är de kommer till här i Sverige. 

Sista anmälningsdag: 1 oktober.

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Nätverksträff