Erfarenheter från psykiatri och socialtjänst – hur ger vi tillsammans rätt stöd och främjar hälsa hos personer med migrationsbakgrund

  • 2023-11-08

  • 13 - 16

  • Transkulturellt Centrum Solnavägen 4

En eftermiddag om hur kommunens socialtjänst, första linjens psykiatri respektive specialistpsykiatri för trauma kan samverka. Då kan vi ge rätt stöd och vård – i rätt tid – till personer med olika kulturella bakgrunder och varierande behov.

Här tar vi del av typiska situationer från första linjen på en vårdcentral,
från en psykiatrisk specialistmottagning för trauma samt från kommunal socialtjänst genom dagens gäster:

• Golazin Yarandpour, sociolog, genusvetare och samordnare av psykisk
hälsa-teamet hos Familjeläkarna i Husby.
• Mikaela Lindström, psykolog hos Aleris Psykiatri Trauma och Stress i Kista.
• Helena Dahlin Kassé, integrationssamordnare i Haninge kommun.

Vi följer upp presentationerna med gemensam diskussion om:

• Vilka förväntningar har vi i vården respektive socialtjänsten på varandra?
• Hur kan vi samverka i ärenden som rör såväl psykiatrisk och somatisk ohälsa som social och ekonomisk utsatthet?

Det här kan du förvänta dig: Inblick i ärenden från tre typer av verksamheter. Diskutera möjligheter, och erfarenheter av, att hjälpa personer med varierande behov kopplade till fysiska, psykiska och sociala besvär.

Nivå: Fördjupande
Sista anmälningsdag: 23 oktober

Läs mer här 

Transkulturellt centrum, Utbildning