Lunchföreläsning: Covid-19 och jämlik hälsa – är faran över nu?

  • 2022-06-09

  • 12 - 13

  • Microsoft Teams

Medias tidigare starka fokus på covid-19 och vaccination har avlösts av rapportering om krigets Ukraina. Innebär det att pandemin är ett avslutat kapitel för Sveriges del eller finns fortsatta risker?

Hur rustar vi inför de pandemivågor som kan återkomma? Och vilka lärdomar tar vi med oss i framtida kris- och beredskapsplanering, baserat på erfarenheterna från denna pandemi med överdödlighet i covid-19 beroende på födelseland.

På denna lunchföreläsning gästar Maria Albin, läkare och professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet. Hon var en av dem som tidigt uppmärksammade att medelålders och äldre med migrationsbakgrund hade kraftig överdödlighet i covid-19.

Förutom att summera aktuell kunskap om covid-19 och jämlik hälsa åt oss kommer Maria att blicka framåt.

Läs mer här

Transkulturellt centrum