Att vårda patienter och familjer med utländsk bakgrund – hinder och möjligheter

  • 2023-11-29

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

I mötet mellan vårdgivare och patient kan det uppstå utmaningar och missförstånd. De beror ibland på våra olika kulturer, erfarenheter och förväntningar – hur överbryggar vi detta tillsammans?

Våra föreläsare belyser interkulturella och kommunikativa aspekter som kan påverka vårdmötet. Vi får också verktyg för att hantera olika situationer på ett kultursensitivt sätt.

På programmet:

• Ett kulturellt medvetet förhållningssätt – vad är det?
• Du och patienten bär med er erfarenheter från vården – hur kan det påverka ert möte?
• Kommunikation och det tolkade samtalet i vården
• Utmaningar och etiska dilemman

Medverkande:
• Emina Hadziabdic, docent i vårdvetenskap och koordinator för Kunskapsmiljö Linné: Hållbar hälsa, Linnéuniversitetet
• Pernilla Pergert, specialistsjuksköterska för barn och ungdom samt med. dr. och docent på Karolinska Institutet

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad förståelse för kulturmöten och jämlik vård. Möjlighet till samtal och reflektion.

Målgrupp: Personal i hälso-, sjuk- och tandvård.

Nivå: Fördjupande

Sista anmälningsdag: 15 november

Läs mer här

Transkulturellt centrum, Utbildning