Utbildningen ges vid två tillfällen våren 2019 med start 28 januari och 23 april. Den består av sex moduler

  • Migration
  • Asyl och etablering
  • Barn och familj
  • Psykisk ohälsa
  • Återhämtning
  • Samverkan

Varje modul avslutas med en mindre reflektionsuppgift som du skickar till din lärare och sedan får återkoppling på. När du fått godkänt på alla sex moduer får du ett kursintyg.

Lägga upp arbetet

Varje modul tar cirka tre timmar att genomföra, inklusive reflektionsuppgiften. Hela utbildningenberäknas ta cirka 18-25 timmar i anspråk.

Du har sex veckor på dig att gå igenom de sex modulerna och lämna in uppgifterna. Du har fortsatt tillgång till utbildningen efteråt, men kan inte lämna in uppgifter eller få respons från läraren.

Vid anmälan får du ett användarnamn och ett lösenord, och kan logga in på kurswebben. Du behöver en modern version av webbläsare, till exemel Chrome, för att kunna logga in här på kurswebben. Du behöver också en dator med högtalare eller hörlurar för att kunna ta del av filmer  bildspel.

Kursavgift

För dig som jobbar i en verksamhet med SLL-avtal är avgiften 700 kronor, för övriga 1 400 kronor exklusive moms.

Utbildningen uppfyller delmål för läkare

Del av delmål för ST-läkare (psykiatri):

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

Del av delmål för ST-läkare (BUP):

  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 21
  • Målbeskrivning från 2015: Delmål c2

Anmälan