Kursen består av sex moduler:

• Migration

• Asyl och etablering

• Barn och familj

• Tandvård och munhälsa

• Kost och livsstil

• Samverkan

Utbildningen pågår under sex veckor och tar cirka 20 timmar att genomföra. Varje modul avslutas med en mindre inlämningsuppgift som din lärare ger dig feedback på. Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett kursintyg.

Anmälan