Anna-Clara Hollander, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, beskriver migranters psykiatriska vårdkonsumtion och reflekterar över individuella och strukturella barriärer för psykiatrisk behandling.

Jessica Carlsson Lohmann, forskningsledare vid Kompetenscenter för transkulturell psykiatri i Ballerup, Danmark, berättar om mångåriga kliniska erfarenheter med traumatiserade flyktingspatienter och den pågående forskningen med olika randomiserade kliniska prövningar.

Med hjälp av Agnes Botond, psykolog och författare till boken ”Kulturell psykologi”, fokuserar vi på identifiering av tortyrskador, suicidrisk hos asylsökande, kulturella faktorer i neuropsykiatrisk utredning och kulturellt färgat lidandespråk.

Nivå

Avancerad

Det här kan du förvänta dig

Fördjupade kunskaper om kliniska utmaningar relaterade till patienter med flyktbakgrund. Diskussioner med experter om hur kultur och sociala villkor påverkar patientmöten och jämlik vård.

Målgrupp

Specialistläkare inom psykiatri.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 1 september

Länk till anmälningssida