Under två eftermiddagar tar du del av forskning, teoretiska perspektiv och behandlingsmetoder.

Vi inleder med Markus Heinimaa, psykiater, med dr och psykoterapeut
från Åbo universitet, som presenterar aktuell forskning, teori och praktik.
Pontus Strålin, psykiater, med dr och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, utvidgar därefter perspektiven inom området migration och psykos. På den andra träffen diskuterar vi tillsammans utifrån ett fiktivt fall och får också en inblick i olika sätt att uttrycka lidande.

Det här kan du förvänta dig: Ökad insikt om – och förståelse för – uttryck, samband och skillnader mellan traumarelaterade tillstånd, dissociation och psykos särskilt hos migranter. Möjlighet att reflektera kring kliniska fallbeskrivningar.

Målgrupp: Vård- och omsorgspersonal som möter migranter.

Nivå: Fördjupande
Tid: Onsdag 3 november och onsdag 10 november, båda kl 13.00–16.30

Sista anmälningsdag: 25 oktober

Kostnad: 700 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 850 kr exkl moms.

Läs mer här