Transkulturella perspektiv på psykologisk utredning

  • Startdatum: 2019-11-06 13:00
  • Slutdatum: 2019-12-04 16:00

Hur sätter vi testresultat och symtom i relation till patientens sociokulturella bakgrund, kontext och identitet? Hur utreder man patienter med stöd av tolk? Finns det en validerad översättning av M.I.N.I. 7.0 på arabiska?

Under två eftermiddagar, 6 november och 4 december, varvas föreläsningar med falldiskussioner. Agnes Botond, leg psykolog och specialist i klinisk psykologi samt författare till boken ”Kulturell psykologi”, talar om psykologutredning av vuxna i ett transkulturellt sammanhang.

Fanny Laurén, leg psykolog och specialist i klinisk psykologi,
berättar om erfarenheter av och utmaningar i att kartlägga kognitiva
och emotionella funktioner hos barn efter att de tillfrisknat från
uppgivenhetssyndrom.

Du kommer även att introduceras till kulturformuleringsintervjun i DSM-5 som ett verktyg i diagnostiken.

Det här kan du förvänta dig

En ökad förståelse av transkulturella perspektiv på utredning.

Målgrupp

Personal som deltar i utredningsarbete.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls 

Vuxenpsykiatri

  • Målbeskrivning från 2015: a2, b1 och c11
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 11 och 13

BUP

  • Målbeskrivning från 2015: a2, b1 och c3

Anmälan

Liknande händelser