Under två eftermiddagar, 6 november och 4 december varvas föreläsningar med falldiskussioner. Du kan även välja att anmäla dig till en av eftermiddagarna.

Program 6 november

 • 13.00–13.15
  Introduktion

 • 13.15–14.00
  Psykologutredning av vuxna i ett transkulturellt sammanhang - Agnes Botond, leg psykolog, specialist i klinisk psykolog och författare till boken ”Kulturell psykologi”

 • 14:00 -14.20
  Frågestund

 • 14:20-14:40
  Fika

 • 14:40-15:30
  Kulturformuleringsintervjun (KFI) - Karima Assel och Mona Lindqvist, Transkulturellt Centrum

 • 15.30-15:55
  Övning att använda KFI - Karima Assel och Mona Lindqvist, Transkulturellt Centrum

 • 15:55-16:00
  Avslutning och presentation av hemuppgift

Program 4 december

 • 13.00–13.45
  Erfarenheter av att kartlägga kognitiva och emotionella funktioner hos barn som tillfrisknat från uppgivenhetssyndrom - Fanny Laurén, leg psykolog och specialist i klinisk psykologi, BUP:s traumaenhet

 • 13:45-14:05
  Frågestund

 • 14:05-14:35
  Praktiska frågor relaterat till KFI- Karima Assel och Mona Lindqvist Transkulturellt centrum

 • 14:35-14:55
  Fika

 • 14:55-16:00
  Uppföljning av hemuppgift

Det här kan du förvänta dig

En ökad förståelse av transkulturella perspektiv på utredning.

Målgrupp

Personal som deltar i utredningsarbete.

För ST-läkare: Delmål som uppfylls 

Vuxenpsykiatri

 • Målbeskrivning från 2015: a2, b1 och c11
 • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 11 och 13

BUP

 • Målbeskrivning från 2015: a2, b1 och c3

Anmälan