Du får också konkret kunskap om remissvägar, arbete med föräldrastöd och
samverkan med vården, särskilt första linjens psykiatri. Utbildningen kan komma att genomföras digitalt beroende på situationen med covid-19.

Nivå

Bas

Anmälan

Sista anmälningsdag: 25 november.