Det här psykolognätverket är ett forum där vi fördjupar och förfinar våra instrument för bedömning och behandling. Nätverket vänder sig till psykologer inom alla verksamheter i landstinget.

Förmår människor alltid att avslöja sitt genuina lidande? Påverkar den kulturella bakgrunden och kontexten sättet att hantera sitt psykiskt lidande? Uttrycker människor från de kollektivistiska samhällena symtom på ett kulturellt godtagbart sätt?

Hur kan vi i mötet med patienter eller klienter med en annan kulturell bakgrund upptäcka och förstå det psykiska lidandet bakom den manifesta berättelsen eller fasaden?    

Program          

13:30  Mona hälsar välkommen

13:50  Kulturella aspekter på  depression

14:30  Kaffepaus

14:50  Fortsättning kulturella aspekter på depression

15:30  Frågor och diskussion